Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

góp ý

Đã gửi: Thứ 7, 24 Tháng 3, 2012 11:31 pm
gửi bởi Khách
Anh Khoan mến,

Một lần nữa xin anh giúp giải đáp cho :

Khi gộp gia đình vì chỉ còn cha hoặc mẹ - vì 1 người đã mất và người còn lại già yếu vào gia đình người con (bất kỳ).

Chương trình cho 'chọn', mặc nhiên đã xóa cho vào lưu trữ, nhưng có trở ngại danh sách trên lưới gia đình (đã có quan hệ là cha hoặc mẹ), nhưng tên người cha hoặc mẹ đó vẫn bị gạch ngang (vì đã lập gia đình). Để như vậy nhìn trên lưới gia đình không đẹp, có thể hiểu lầm là đã chết.

Anh có giải quyết nào để trong trường hợp 'gộp' này để không còn gạch ngang khi còn đang sống này.

Cảm ơn anh nhiều.

Chúc anh và gia đình sống một mùa chay thánh và mùa Phục sinh trong ân sủng Chúa.

Jos Viện

Trả lời: góp ý

Đã gửi: Thứ 7, 10 Tháng 1, 2015 3:39 pm
gửi bởi Admin
Hiện tại chưa có lựa chọn nào để giải quyết trường hợp này.

Khoan sẽ nghiên cứu để tìm cách giải quyết trong các phiên bản sau.