Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Sao chương trình vào máy khác

Đã gửi: Thứ 2, 29 Tháng 10, 2012 5:47 pm
gửi bởi truong ho
Xin kính chào Anh!

Hiện nay tôi đã làm xong chương trình quản lí của Giáo xứ, nay tôi muốn sao chương trình này vào máy tính của người khác. Tôi đã thử nhiều lần copy vào máy kia nhưng không được. Mong Anh chỉ cho từng bước để tôi có thể sao vào máy khác.

Xin cám ơn Anh