Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nhập dữ liệu từ MS Excel

Đã gửi: Thứ 2, 02 Tháng 11, 2015 11:54 am
gửi bởi Admin
Xin xem thêm hướng dẫn nhập dữ liệu giáo dân, gia đình tại mục sau http://forum.qlgx.net/viewtopic.php?t=446