Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Phiên bản 2.21 [22-12-2015]

Đã gửi: Thứ 3, 22 Tháng 12, 2015 3:37 pm
gửi bởi Admin
Cập nhật lên phiên bản 2.21

» Các cập nhật:

- Chỉnh sửa lại và thêm một số mẫu báo cáo được làm riêng cho các giáo phận Vinh, Phan Thiết, Tổng GP Sài Gòn (mẫu giấy A4, trước đây mẫu TGP Sài Gòn được làm theo mẫu giấy A5). Các mẫu in sẽ được tiếp tục hoàn thiện để ngày càng đáp ứng được nhu cầu từng giáo phận.

- Khi xuất giới thiệu Hôn Phối có thể nhập thêm một số thông tin như Tên cha mẹ, giáo xứ, giáo phận của người muốn kết hôn với, nơi học giáo lý hôn nhân (có giáo phận mẫu in có các thông tin này, có giáo phận thì không).

- Thêm một số chỉnh sửa để khi nhập dữ liệu từ phần mềm MGC kết quả được được chính xác hơn.

- Thêm mục ghi chú trong màn hình thông tin giáo xứ.

- Cho phép in chứng nhận hôn phối trong danh sách bí tích hôn phối.

- Sửa lỗi khi thống kê theo hôn phối thì không hiển thị được tên vợ, tên chồng trong lưới danh sách kết quả thống kê.

- Cho phép chuyển về lại xứ một gia đình mà trước đó đã chuyển đi (được lưu trong sổ lưu trữ).

- Và một số lỗi nhỏ khác.

Tải phần mềm tại đây
Xem đầy đủ lịch sử cập nhật tại đây