Phiên bản 2.1.0.3 [17-07-2011]

Tải phần mềm. Thông tin cập nhật phiên bản mới
Admin
Site Admin
Bài viết: 442
Ngày tham gia: Thứ 4, 07 Tháng 1, 2015 11:24 am
Đến từ: Tân Hội
Liên hệ:

Gửi bàigửi bởi Admin » Chủ nhật, 17 Tháng 7, 2011 12:53 am


18-07-2011


Cập nhật lên phiên bản 2.1.0.3


» Sửa lỗi:


- Sửa một số lỗi khi kết nối dữ liệu (rất quan trọng)

- Bỏ chức năng autocomplete (tự động nhắc nhở khi nhập dữ liệu)


» Thay đổi:


- Thêm các tùy chọn khi kết nối dữ liệu (nhập dữ liệu từ cùng chương trình). Các tùy chọn chép đè sẽ được phân ra làm 4 loại: chép đè giáo dân, chép đè gia đình, chép đè hôn phối, chép đè giáo họ. Trong mỗi loại lại chia ra làm 2 tùy chọn: chép đè bình thường hoặc chép đè ép buộc. 2 tùy chọn này được hiểu như sau:


+ Chép đè bình thường:


> Nếu máy con có 1 số mục có dữ liệu mà máy chính không có, nó sẽ lấy dữ liệu máy con đưa vào máy chính.

> Nếu máy con có 1 số mục có dữ liệu mà máy chính cũng có, nó sẽ xét xem ngày cập nhật trên dữ liệu đó của máy nào mới hơn thì nó sẽ chọn dữ liệu đó làm dữ liệu trên máy chính.

> Nếu máy con có 1 số mục trống (không nhập gì) mà máy chính có dữ liệu trong các mục đó, nó sẽ để nguyên dữ liệu máy chính.


+ Chép đè ép buộc: thì luôn lấy dữ liệu máy con đưa vào mày chính mà không cần xét gì thêm. Nghĩa là sau khi nhập, nếu 1 người nào đã tồn tại trong máy chính và máy con, thì dữ liệu người đó sẽ hoàn toàn giống dữ liệu trong máy con, nên con nghĩ không nên chọn mục này nếu không chắc chắn.


Cho thì có phúc hơn là nhận

Quay về

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: 00 khách

cron