Phần mềm Quản lý giáo xứ - Thành viên
  • Bài viết gần đây
  • Xin thông báo. Từ nay, các cập nhật và thông báo sẽ được post lên trang Facebook page của phần mềm QLGX tại
    Kính mong quý vị like và theo dõi trang facebook này để nhận những tin tức mới nhất về phần mềm QLGX
    Quý vị cũng có thể post câu hỏi trực tiếp trên trang Facebook page của phần mềm, hoặc gởi tin nhắn trên trang này

Thành viên

HạngTên thành viên Bài viết Đến từ, Website, FACEBOOK, TWITTER, SKYPE, YOUTUBE, GOOGLEPLUS, ABOUT, TITLE, FULLNAME Ngày tham gia Lần hoạt động trước
quocanmang 6   Chủ nhật, 26 Tháng 7, 2015 9:17 pm Thứ 5, 17 Tháng 12, 2015 4:16 pm 
qlgxchinh606 2   Thứ 4, 07 Tháng 1, 2015 12:41 pm Thứ 4, 07 Tháng 1, 2015 12:57 pm 
quanglam79vnn 1   Thứ 4, 07 Tháng 1, 2015 12:41 pm Thứ 4, 07 Tháng 1, 2015 12:57 pm 
Qanh 133 0   Thứ 7, 25 Tháng 12, 2021 8:48 am Thứ 7, 16 Tháng 7, 2022 4:01 pm 
Qanh4 0   Thứ 2, 13 Tháng 12, 2021 10:43 am Thứ 5, 12 Tháng 5, 2022 8:56 am 
Qanh 9 0   Thứ 7, 18 Tháng 12, 2021 9:09 am Thứ 4, 13 Tháng 7, 2022 3:58 pm 
Qanh 8 0   Thứ 6, 17 Tháng 12, 2021 1:58 pm Thứ 4, 13 Tháng 7, 2022 4:05 pm 
Qanh 20 0   Thứ 6, 29 Tháng 4, 2022 4:19 pm Thứ 5, 21 Tháng 7, 2022 3:41 pm 
QAnh 19 0   Thứ 2, 28 Tháng 3, 2022 9:06 am Thứ 7, 16 Tháng 7, 2022 3:15 pm 
QAnh 18 0   Thứ 6, 07 Tháng 1, 2022 3:19 pm Thứ 5, 14 Tháng 7, 2022 9:10 am 
QAnh 177 0   Thứ 4, 05 Tháng 1, 2022 2:36 pm Thứ 7, 16 Tháng 7, 2022 3:24 pm 
QAnh 15 0   Thứ 4, 29 Tháng 12, 2021 8:59 am Thứ 7, 16 Tháng 7, 2022 3:46 pm 
Qanh 14 0   Chủ nhật, 26 Tháng 12, 2021 8:48 am Thứ 7, 16 Tháng 7, 2022 4:13 pm 
q0janet2 0   Thứ 3, 26 Tháng 6, 2018 7:37 pm -  
Qanh 12 0   Thứ 6, 24 Tháng 12, 2021 10:32 am Thứ 4, 13 Tháng 7, 2022 3:32 pm 
Qanh 10 0   Thứ 3, 21 Tháng 12, 2021 10:35 am Thứ 4, 13 Tháng 7, 2022 3:49 pm 
qamacibadofu 0   Chủ nhật, 25 Tháng 7, 2021 4:01 am Chủ nhật, 25 Tháng 7, 2021 4:01 am 
qznqnftw 0   Thứ 2, 01 Tháng 2, 2021 10:51 pm Thứ 2, 01 Tháng 2, 2021 10:52 pm 
Qabirom 0   Thứ 5, 29 Tháng 9, 2022 2:38 am Thứ 5, 29 Tháng 9, 2022 2:38 am 
qa170557 0   Thứ 2, 23 Tháng 3, 2015 2:38 pm -  
q9woods0 0   Thứ 5, 19 Tháng 7, 2018 12:09 am -  
q9lynch7 0   Thứ 4, 18 Tháng 7, 2018 1:12 pm -  
q7white2 0   Thứ 6, 20 Tháng 7, 2018 4:44 pm -  
q6baldwin1 0   Thứ 4, 30 Tháng 1, 2019 4:05 pm -  
q46 0   Thứ 3, 02 Tháng 8, 2016 4:50 am Chủ nhật, 14 Tháng 8, 2016 9:37 pm 
cron