Phần mềm Quản lý giáo xứ - Thành viên
  • Bài viết gần đây
  • Xin thông báo. Từ nay, các cập nhật và thông báo sẽ được post lên trang Facebook page của phần mềm QLGX tại
    Kính mong quý vị like và theo dõi trang facebook này để nhận những tin tức mới nhất về phần mềm QLGX
    Quý vị cũng có thể post câu hỏi trực tiếp trên trang Facebook page của phần mềm, hoặc gởi tin nhắn trên trang này

Thành viên

HạngTên thành viên Bài viết Đến từ, Website, FACEBOOK, TWITTER, SKYPE, YOUTUBE, GOOGLEPLUS, ABOUT, TITLE, FULLNAME Ngày tham gia Lần hoạt động trước
ngockinh 12   Thứ 4, 07 Tháng 1, 2015 12:41 pm Thứ 4, 07 Tháng 1, 2015 12:57 pm 
nguyenphien081 4   Thứ 4, 07 Tháng 1, 2015 12:41 pm Thứ 4, 18 Tháng 5, 2016 5:35 pm 
nguoibienhoa 3   Thứ 4, 07 Tháng 1, 2015 12:41 pm Thứ 4, 07 Tháng 1, 2015 12:57 pm 
Nguyễn Kim Đoàn 2   Thứ 4, 16 Tháng 3, 2016 11:19 am Thứ 5, 16 Tháng 5, 2019 7:57 am 
nguyenhoangcong 2   Thứ 4, 07 Tháng 1, 2015 12:41 pm Thứ 4, 07 Tháng 1, 2015 12:57 pm 
nguyenson 2   Thứ 4, 07 Tháng 1, 2015 12:41 pm Thứ 4, 07 Tháng 1, 2015 12:57 pm 
NGUYEN LONG 1   Chủ nhật, 27 Tháng 3, 2016 8:48 am Chủ nhật, 27 Tháng 3, 2016 4:39 pm 
nguoichienquoc 1   Thứ 4, 07 Tháng 1, 2015 12:41 pm Thứ 4, 07 Tháng 1, 2015 12:57 pm 
nachan 0   Thứ 5, 19 Tháng 5, 2016 5:49 pm -  
nadiatl11 0   Thứ 7, 25 Tháng 9, 2021 10:21 am Thứ 7, 25 Tháng 9, 2021 10:22 am 
nadiapx3 0   Thứ 2, 16 Tháng 8, 2021 8:08 pm Thứ 2, 16 Tháng 8, 2021 8:08 pm 
nadiafj11 0   Thứ 4, 16 Tháng 3, 2022 8:37 am Thứ 4, 16 Tháng 3, 2022 8:38 am 
NadiaBor 0   Thứ 3, 11 Tháng 1, 2022 8:03 pm Thứ 6, 21 Tháng 1, 2022 8:32 pm 
nadiaai60 0   Thứ 7, 11 Tháng 4, 2020 7:50 am Thứ 7, 18 Tháng 4, 2020 4:51 pm 
nacsitnag 0   Thứ 2, 14 Tháng 11, 2022 10:38 pm Thứ 5, 17 Tháng 11, 2022 12:54 am 
Nacozedweta 0   Thứ 4, 24 Tháng 8, 2022 1:51 am Thứ 4, 24 Tháng 8, 2022 1:51 am 
Nội Thất Cũ 0   Thứ 3, 22 Tháng 10, 2019 6:14 am Thứ 7, 28 Tháng 12, 2019 12:01 am 
NacdozAssen 0   Thứ 4, 22 Tháng 6, 2022 8:24 am Thứ 4, 22 Tháng 6, 2022 8:25 am 
naccionetuang 0   Chủ nhật, 20 Tháng 3, 2016 9:52 am Thứ 3, 29 Tháng 3, 2016 4:54 pm 
Nabredihoare 0   Thứ 2, 17 Tháng 8, 2020 1:06 am Thứ 2, 17 Tháng 8, 2020 1:07 am 
Nabcybig 0   Chủ nhật, 18 Tháng 7, 2021 7:05 pm Thứ 3, 20 Tháng 7, 2021 2:56 pm 
nabcxyz15 0   Chủ nhật, 31 Tháng 12, 2017 4:55 pm -  
na điệu 0   Thứ 6, 15 Tháng 7, 2016 9:34 am -  
n7tuttle8 0   Thứ 5, 28 Tháng 6, 2018 6:30 pm -  
n1682016hpv 0   Thứ 3, 16 Tháng 8, 2016 10:55 am Thứ 4, 12 Tháng 10, 2016 1:45 pm 
cron