Phần mềm Quản lý giáo xứ - Thành viên
  • Bài viết gần đây
  • Xin thông báo. Từ nay, các cập nhật và thông báo sẽ được post lên trang Facebook page của phần mềm QLGX tại
    Kính mong quý vị like và theo dõi trang facebook này để nhận những tin tức mới nhất về phần mềm QLGX
    Quý vị cũng có thể post câu hỏi trực tiếp trên trang Facebook page của phần mềm, hoặc gởi tin nhắn trên trang này

Thành viên

HạngTên thành viên Bài viết Đến từ, Website, FACEBOOK, TWITTER, SKYPE, YOUTUBE, GOOGLEPLUS, ABOUT, TITLE, FULLNAME Ngày tham gia Lần hoạt động trước
daaew321a 0   Thứ 6, 30 Tháng 11, 2018 10:00 am -  
Dự án mới 0   Thứ 5, 15 Tháng 12, 2016 8:43 pm Chủ nhật, 03 Tháng 12, 2017 11:14 pm 
dactrisoithan1 0   Thứ 4, 05 Tháng 10, 2016 11:14 am Thứ 5, 24 Tháng 11, 2016 6:54 am 
dacthanh98 0   Thứ 4, 21 Tháng 1, 2015 5:05 pm -  
dacsanvungtaybac 0   Thứ 2, 19 Tháng 7, 2021 12:49 am Thứ 3, 20 Tháng 7, 2021 1:47 am 
dacsandalat 0   Thứ 7, 05 Tháng 1, 2019 2:25 pm Thứ 7, 05 Tháng 1, 2019 3:20 pm 
dacsan01 0   Chủ nhật, 25 Tháng 9, 2016 12:44 pm Thứ 3, 27 Tháng 9, 2016 10:46 pm 
Dacovfaila 0   Thứ 4, 13 Tháng 10, 2021 6:30 am Thứ 4, 13 Tháng 10, 2021 6:31 am 
dachamlbounk 0   Thứ 4, 10 Tháng 3, 2021 6:54 am Thứ 2, 13 Tháng 3, 2023 2:21 pm 
Dacedupest 0   Thứ 3, 05 Tháng 7, 2022 11:29 pm Chủ nhật, 10 Tháng 7, 2022 3:38 am 
dacasa1989 0   Thứ 4, 19 Tháng 7, 2017 11:32 pm -  
DabtrfeHydaygt 0   Thứ 7, 23 Tháng 1, 2021 11:25 pm Thứ 7, 23 Tháng 1, 2021 11:25 pm 
DaanielaHolmes 0   Chủ nhật, 16 Tháng 2, 2020 5:24 pm Thứ 7, 22 Tháng 2, 2020 5:07 pm 
d hai e3 0   Thứ 3, 04 Tháng 10, 2016 10:53 am -  
daadaew321a 0   Thứ 6, 30 Tháng 11, 2018 4:54 pm -  
d9stevens0 0   Chủ nhật, 22 Tháng 7, 2018 11:41 am -  
d9fvip6c8 0   Thứ 7, 11 Tháng 2, 2017 5:22 pm Thứ 4, 15 Tháng 2, 2017 12:49 pm 
d8zvip1d4 0   Thứ 7, 15 Tháng 10, 2016 9:33 am Thứ 4, 21 Tháng 12, 2016 8:43 am 
d7baker8 0   Thứ 5, 21 Tháng 6, 2018 8:38 pm Thứ 4, 18 Tháng 7, 2018 10:05 am 
d6xpro3o9 0   Chủ nhật, 12 Tháng 3, 2017 3:14 pm Thứ 7, 08 Tháng 4, 2017 9:48 am 
d6ipro6j8 0   Thứ 2, 01 Tháng 5, 2017 12:24 pm Chủ nhật, 21 Tháng 5, 2017 1:02 am 
d4maria1 0   Thứ 6, 29 Tháng 6, 2018 4:40 pm -  
d4lvip8o8 0   Chủ nhật, 12 Tháng 2, 2017 10:40 am Thứ 4, 15 Tháng 2, 2017 2:09 pm 
d3cvip2o8 0   Thứ 6, 04 Tháng 11, 2016 6:42 pm Chủ nhật, 08 Tháng 1, 2017 6:18 pm 
d2catrice3 0   Thứ 7, 26 Tháng 1, 2019 10:29 pm -  
cron